Izolowany deficyt karboksylazy 3-metylokrotonylo-CoA

Kod Orpha: 6Kod OMIM: 210210

Definicja

Niedobór karboksylazy 3-metylokrotonyl-CoA (3-MCCD) jest dziedzicznym zaburzeniem metabolizmu leucyny, charakteryzującym się bardzo zmiennym obrazem klinicznym, od przełomu metabolicznego w niemowlęctwie do braku objawów w wieku dorosłym.

Dane
Klasyfikacja

Choroba

Synonimy
3-methylcrotonylglycinuria
3-metylokrotonyloglicynuria
MCCD
Niedobór MCC
MCC deficiency
MCCD
Kod ORPHA
6
Kod OMIM
210210
Kod ICD10
E71.1
Kod ICD11
5C50.E0

Brak opisu rozszerzonego dla tej choroby. Opracowanie w toku.

Orphanet - interntowa baza danych dotyczących rzadkich chorób i sierochych leków. ©INSERM 1999 - Dostępna na stronie www.orphanet.pl