Ośrodki Wentylacji Domowej

Ośrodki domowej wentylacji obejmują specjalistyczną opieką pacjentów z niewydolnością oddechową wymagających leczenia wentylacją mechaniczną przy pomocy respiratora w warunkach domowych. Wentylacja domowa jest kontynuacją i zastępstwem leczenia w szpitalu. Wentylacja mechaniczna ma na celu zapobieganie zaostrzeniom niewydolności oddechowej i konieczności hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii, które samo w sobie niesie szereg niebezpiecznych powikłań zdrowotnych.

 

Mapa ośrodków wentylacji domowej

L.p. Nazwa Miejscowość Adres Kontakt
Wczytywanie danych....