Poradnie

Poradnie genetyczne – lista zawiera poradnie genetyczne, które przyjmują pacjentów ze wszystkimi zaburzeniami genetycznymi, jednak w szczególny sposób specjalizują się w chorobach rzadkich o podłożu genetycznym. Przy poszczególnych poradniach zamieszczono informacje, w jakiej szczegółowej grupie chorób rzadkich dana poradnia genetyczna się specjalizuje. Poradnie genetyczne będą miały uprawnienia do nadawania kodów ORPHA (sposób kodowania opracowany dla chorób rzadkich).

Wszystkie poradnie genetyczne z przedstawionej listy mają kontrakt z NFZ.

Wizyta w poradni genetycznej wymaga skierowania do poradni genetycznej od lekarza POZ lub lekarza specjalisty, który ma kontrakt z NFZ.

80% chorób rzadkich to choroby genetyczne, dlatego diagnostyka genetyczna jest potrzebna w większości chorób rzadkich i często decydująca dla ustalenia rozpoznania. Refundacją zostaną objęte także nowe badania genetyczne, jak aCGH (porównawcza hybrydyzacja genomowa do mikromacierzy), panele celowane NGS (sekwencjonowanie następnej generacji) oraz WES (sekwencjonowanie całego eksomu metodą NGS).

Przeczytaj artykuł: Przygotowanie do wizyty w poradni genetycznej

Poradnie Genetyczne dla pacjentów z chorobami genetycznymi, w tym chorobami rzadkimi 

Dolnośląskie  

 

1. Poradnia Genetyczna Wielospecjalistycznej Przychodni Lekarskiej Fundacji Uniwersytetu Medycznego (FUM) we Wrocławiu   

Umowa z NFZ:    Tak, zakres:

 • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
 • Świadczenia Odrębnie Kontraktowane 
 • Program Badań Prenatalnych

Adres: 50-367 Wrocław, ul. Skłodowskiej-Curie 50-52

Godziny przyjęć: Pn 8-18, Wt 8-15, Śr 8-15, Czw 8-15

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Maria Sąsiadek

Lekarze: 

 • lek. Aleksandra Jakubiak - specjalista genetyki klinicznej 
 • Prof. dr hab. n. med. Maria Sąsiadek - specjalista genetyki klinicznej
 • Dr n. med. Agnieszka Stembalska - specjalista genetyki klinicznej 
 • Dr n. med. Ryszard Ślęzak - specjalista genetyki klinicznej 
 • Prof. dr hab. n. med. Robert Śmigiel - specjalista genetyki klinicznej, specjalista pediatrii, specjalista neonatologii, specjalista pediatrii metabolicznej 

Profil działalności poradni - konsultacje genetyczne i diagnostyka genetyczna:

 • diagnostyka prenatalna 

 • dzieci z zaburzeniem rozwoju, wadami wrodzonymi, autyzmem

 • dzieci i dorośli z podejrzeniem choroby uwarunkowanej genetycznie, w tym podejrzeniem lub rozpoznaniem chorób rzadkich

 • pacjenci z podejrzeniem nowotworów dziedzicznych; osoby z rodzin obciążonych nowotworami

 • pary z niepowodzeniami rozrodu

Kontakt:

tel. rejestracja: 791 831 119

e-mail: poradniagenetyczna@fundacjaum.pl

Strona internetowa:  www.fundacjaam.pl/poradnia_genetyczna.html

Dodatkowe informacje: 

 

2. Poradnia Genetyczna Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu 

Umowa z NFZ:    Tak, zakres:

 • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
 • Świadczenia Odrębnie Kontraktowane 

Adres: Wrocław, ul. Curie-Skłodowskiej 58, 

Godziny przyjęć: Pn 8-15, Wt 8-15, Śr 8-15, Czw 8-15

Kierownik: lek. med. Małgorzata Majchrowska

Lekarze: 

 • Prof. dr hab. n. med. Olga Haus - specjalista genetyki klinicznej
 • lek. med. Małgorzata Majchrowska 
 • Dr n. med. Ryszard Ślęzak - specjalista genetyki klinicznej 

Profil działalności poradni - konsultacje genetyczne i diagnostyka genetyczna:

 • dzieci z zaburzeniem rozwoju, wadami wrodzonymi, autyzmem

 • dzieci i dorośli z podejrzeniem choroby uwarunkowanej genetycznie, w tym podejrzeniem lub rozpoznaniem chorób rzadkich; 

 • pacjenci z podejrzeniem nowotworów dziedzicznych; osoby z rodzin obciążonych nowotworami

 • pary z niepowodzeniami rozrodu

Kontakt:

tel. rejestracja: 71 784 27 25

e-mail: 

Strona internetowa: 

Dodatkowe informacje: 

Kujawsko-Pomorskie

 

1. Poradnia Genetyczna, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy

Umowa z NFZ:    Tak, zakres:

 • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

 • Świadczenia Odrębnie Kontraktowane 

Adres: Bydgoszcz, 85-094, ul. Skłodowskiej-Curie 9, 

Zespół Poradni Przyklinicznych, IV piętro p. 416

Kierownik: dr n. med. Tatiana Janiszewska

Lekarze:

 • Prof. dr hab. n. med. Olga Haus - specjalista genetyki klinicznej, internista, specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej

 • Dr n. med. Tatiana Janiszewska – specjalista neurologii, neurologii dziecięcej oraz genetyki klinicznej

 • Dr n. med. Aneta Juraszek - specjalista genetyki klinicznej oraz psychiatrii

 • Dr hab. n. med. Magdalena Pasińska – specjalista ginekolog – położnik i genetyk kliniczny

 • lek med. Agata Runge - specjalista genetyki klinicznej

Profil działalności poradni - konsultacje genetyczne i diagnostyka genetyczna:

 • dorośli i dzieci z objawami niestabilności chromosomowej 

 • dorośli i dzieci z defektem tkanki łącznej 

 • pacjenci dorośli i dzieci z zaburzenia rozwoju płciowego 

 • dzieci z zaburzeniem rozwoju, wadami wrodzonymi, autyzmem

 • dzieci i dorośli z podejrzeniem choroby uwarunkowanej genetycznie, w tym podejrzeniem lub rozpoznaniem chorób rzadkich;

 • pacjenci z podejrzeniem nowotworów dziedzicznych; osoby z rodzin obciążonych nowotworami

 • pary z niepowodzeniami prokreacji

Kontakt:

Sekretariat Katedry Genetyki Klinicznej: tel. 52 585 35 77 (telefon w sprawie umówienia terminu wizyty), 

tel. rejestracja: 52 585 40 53 – 58

tel. poradnia: tel. 52 585 43 67 

Lubuskie

 

1.Poradnia genetyczna,  Centra Genetyki Medycznej GENESIS Sp. z o.o. 

Umowa z NFZ:    Tak, zakres:

 • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
 • Świadczenia Odrębnie Kontraktowane

Adres: 65-114 Zielona Góra, ul. Towarowa 20 (budynek Centrum Medycznego AldeMed filia Zastal, 1. piętro, gabinet 129)

Godziny przyjęć: Pn 10-18, Wt 9.30-16, Śr 9.30-16

Kierownik Poradni Genetycznej: Prof. dr hab. n. med. Aleksander Jamsheer

Lekarze:

 • Dr n. med. Magdalena Badura - Stronka - specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej, 

specjalista w dziedzinie neurologii                                                                             

 • Dr Karolina Biel - lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z genetyki klinicznej

 • Dr n. med. Justyna Borucka - specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej 

 • Dr Renata Glazar - specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej, specjalista w dziedzinie pediatrii                                                                         

 • Dr Adam Hirschfeld   - lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z genetyki klinicznej, specjalista w dziedzinie neurologii                                                                             

 • Prof. dr hab. n. med. Aleksander Jamsheer - specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej, specjalista w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej

 • Prof. dr hab. n. med. Maciej Krawczyński  - specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej, specjalista w dziedzinie okulistyki                               

 • Dr n. med. Karolina Matuszewska - specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej

 • Dr n. med. Marzena Wiśniewska - specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej, specjalista w dziedzinie pediatrii                                                   

 • Dr Marta Wójcikspecjalista w dziedzinie genetyki klinicznej

Profil działalności poradni - konsultacje genetyczne i diagnostyka genetyczna:

 • dzieci z zaburzeniem rozwoju, wadami wrodzonymi, autyzmem

 • dzieci i dorośli z podejrzeniem choroby uwarunkowanej genetycznie, w tym podejrzeniem lub rozpoznaniem chorób rzadkich; 

 • pacjenci z podejrzeniem nowotworów dziedzicznych; osoby z rodzin obciążonych nowotworami

 • pary z niepowodzeniami rozrodu

Kontakt:

tel. rejestracja:  61 62 63 436

Infolinia: 601 305 306

e-mail:   cgm@genesis.pl

Strona internetowa:   www.genesis.pl

Dodatkowe informacje:

Osoba do kontaktu: mgr Aneta Walkowiak – Dyrektor Zarządzający

 

Lubelskie

 

1. Poradnia Genetyczna, Specjalistyczny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 (SPSK4) w Lublinie

 Umowa z NFZ:    Tak, zakres:

 • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

 • Świadczenia Odrębnie Kontraktowane 

 • Program NFZ:  Opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi lub raka jajnika;

 • Program NFZ:  Opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego lub raka błony śluzowej trzonu macicy; 

 • Program NFZ:  Opieka nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na siatkówczaka lub chorobę von Hippel–Lindau (VHL)

Adres: 20-954 Lublin, ul. Jaczewskiego 8

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki

Lekarze:

 • Prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki – lekarz specjalista pediatra, specjalista genetyk kliniczny, specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej

Profil działalności poradni - konsultacje genetyczne i diagnostyka genetyczna:

 • dzieci z zaburzeniem rozwoju, dzieci z wrodzonymi wadami rozwojowymi, dzieci z autyzmem, dzieci z zaburzeniami zachowania, dzieci z niepełnosprawnościami intelektualną i/lub ruchową, 

 • dzieci i dorośli z podejrzeniem choroby uwarunkowanej genetycznie, w tym podejrzeniem lub rozpoznaniem chorób rzadkich; 

 • dzieci i dorośli z chorobami tkanki łącznej, w tym kolagenopatie

 • pacjenci z podejrzeniem nowotworów dziedzicznych; osoby z rodzin obciążonych nowotworami – szczególnie z rakiem jajnika, piersi, jelita grubego, trzonu macicy, siatkówczaka lub chorobą von Hippel-Lindau

 • rodziny z niepowodzeniami prokreacji

 • poradnictwo prenatalne 

Kontakt:

tel. rejestracja: 81 7244145

Strona internetowa: 

Dodatkowe informacje:

 

2. Poradnia Genetyczna Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie

Umowa z NFZ:  Tak, zakres:

 • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

 • Świadczenia Odrębnie Kontraktowane 

Adres: 20-093 Lublin, ul. Prof. A. Gębali 6

Lekarze: 

 • Lek. Ilona Jaszczuk - specjalista genetyki klinicznej 

 • Dr n. med. Katarzyna Wojciechowska - specjalista genetyki klinicznej, specjalista pediatrii 

Profil działalności poradni - konsultacje genetyczne i diagnostyka genetyczna:

 •  dzieci z zaburzeniem rozwoju, wadami wrodzonymi, autyzmem

Kontakt:

tel. rejestracja: 81 740 96 00 oraz 887 880 909

Dodatkowe informacje:

 

3. Poradnia Genetyczna w Laboratorium Badań Genetycznych w Lublinie

Umowa z NFZ :  Tak, zakres:

 • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

 • Świadczenia Odrębnie Kontraktowane 

Adres: 20-262 Lublin, ul. Magnoliowa 2

Lekarze: 

 • Dr n. med. Ewa Czukiewska- specjalista chorób wewnętrznych, specjalista genetyki klinicznej

 • Dr n. med. Izabela Winkler – specjalista ginekologii i położnictwa, specjalista genetyki klinicznej

 • Dr n. med. Katarzyna Wojciechowska - specjalista genetyki klinicznej, specjalista pediatrii

 • Prof. dr hab. n. med. Jacek  Wojcierowski - specjalista genetyki klinicznej, specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej         

Profil działalności poradni - konsultacje genetyczne i diagnostyka genetyczna:

 • dzieci z zaburzeniem rozwoju, wadami wrodzonymi, autyzmem

 • dzieci i dorośli z podejrzeniem choroby uwarunkowanej genetycznie, w tym podejrzeniem lub rozpoznaniem chorób rzadkich; 

 • pacjenci z podejrzeniem nowotworów dziedzicznych; osoby z rodzin obciążonych nowotworami

 • pary z niepowodzeniami rozrodu

Kontakt:

tel. rejestracja: 81 476 18 45 oraz 728 995 605

Strona internetowa: www.lbg.com.pl

Dodatkowe informacje:

Łódzkie

 

1. Poradnia Genetyczna, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi 

Umowa z NFZ:    Tak, zakres:

 • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

 • Świadczenia Odrębnie Kontraktowane 

 • Program Badań Prenatalnych

Adres: 93-338 Łódź, Rzgowska 281/289 (budynek A)

Godziny przyjęć:  Pn-Pt 8-15

Kierownik: dr hab. n. med. Agnieszka Gach, prof. ICZMP

Lekarze: 

 • Dr n. med. Wojciech Ałaszewski- specjalista genetyki klinicznej, specjalista ginekolog-położnik 

 • Lek. Tatiana Chilarska- specjalista genetyki klinicznej, pediatra

 • Dr n. med. Lech Dudarewicz- specjalista genetyki klinicznej, specjalista ginekolog-położnik 

 • Dr hab. n. med. Agnieszka Gach, prof. ICZMP - specjalista genetyki klinicznej

 • Dr n. med. Łukasz Kępczyński- specjalista genetyki klinicznej

 • Dr n. med. Małgorzata Piotrowicz- specjalista genetyki klinicznej, specjalista pediatra

 • Lek. Nina Wieczorek-Cichecka- specjalista genetyki klinicznej, specjalista chorób wewnętrznych

Profil działalności poradni - konsultacje genetyczne i diagnostyka genetyczna:

 • diagnostyka prenatalna 

 • dzieci z zaburzeniem rozwoju, wadami wrodzonymi, autyzmem

 • dzieci i dorośli z podejrzeniem choroby uwarunkowanej genetycznie, w tym podejrzeniem lub rozpoznaniem chorób rzadkich; 

 • pacjenci z podejrzeniem nowotworów dziedzicznych; osoby z rodzin obciążonych nowotworami

 • pary z niepowodzeniami rozrodu, niepłodnością, poronieniami nawracającymi.

Kontakt:

tel. rejestracja: 42 271-20-00

e-mail: poradnia.genetyczna@iczmp.edu.pl 

Strona internetowa:  www.iczmp.edu.pl

 

2. Poradnia Genetyki Klinicznej, Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi 

Umowa z NFZ:    Tak, zakres:

 • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

 • Świadczenia Odrębnie Kontraktowane 

 • Program Badań Prenatalnych

Adres: 92-213 Łódź, ul. Pomorska 251, (Budynek A1, w windzie poziom 9, wjazd na parking od ulicy Czechosłowackiej 9/10),

Kierownik: Dr n. med. Hanna Moczulska

Lekarze: 

 • Lek. med. Edyta Budzyńska – specjalista genetyki klinicznej, specjalista pediatrii

 • Lek. med. Anna Eckersdorf-Mastalerz – specjalista genetyki klinicznej

 • Dr n. med. Ewa Góra - specjalista genetyki klinicznej, specjalista położnictwa i ginekologii

 • Dr n. med. Tomasz Jachymski – specjalista położnictwa i ginekologii

 • Dr n. med. Hanna Moczulska - specjalista genetyki klinicznej, specjalista położnictwa i ginekologii

 • Dr n. med. Agata Pastorczak - specjalista genetyki klinicznej, specjalista pediatrii

 • Dr n. med. Marcin Serafin – specjalista genetyki klinicznej, specjalista położnictwa i ginekologii

 • Prof. dr hab. Agnieszka Zmysłowska – specjalista pediatrii, diabetologii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej, specjalista genetyki klinicznej

Profil działalności poradni - konsultacje genetyczne i diagnostyka genetyczna:

 • diagnostyka prenatalna 

 • dzieci z zaburzeniem rozwoju, wadami wrodzonymi, autyzmem

 • dzieci i dorośli z podejrzeniem choroby uwarunkowanej genetycznie, w tym podejrzeniem lub rozpoznaniem chorób rzadkich; 

 • pacjenci z podejrzeniem nowotworów dziedzicznych; osoby z rodzin obciążonych nowotworami

 • pary z niepowodzeniami rozrodu

Kontakt:

tel. rejestracja: 42 272 53 53; 42 272 53 55

e-mail: porgen@csk.umed.pl 

Strona internetowa: www.csk.umed.pl

 

3. Poradnia Genetyczna NZOZ Genos w Łodzi 

Umowa z NFZ:

 • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

 • Świadczenia Odrębnie Kontraktowane 

Adres: 91-032 Łódź, ul. Żubardzka 4

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Bogdan Kałużewski

Lekarze: 

 • Prof. dr hab. n. med. Bogdan Kałużewski – specjalista genetyki klinicznej, ginekologii i położnictwa, laboratoryjnej genetyki medycznej

 • Lek. Tadeusz Kałużewski – lekarz w trakcie specjalizacji z genetyki klinicznej 

 • Dr n. med. Łukasz Kępczyński – specjalista genetyki klinicznej

 • Dr n. med. Paweł Szyld – specjalista genetyki klinicznej 

Profil działalności poradni - konsultacje genetyczne i diagnostyka genetyczna:

 • pacjenci z podejrzeniem choroby uwarunkowanej genetycznie, podejrzeniem chorób rzadkich; w tym m.in. pacjenci z autyzmem, zespołami dysmorficznymi, niepełnosprawnością intelektualną, opóźnionym rozwojem psychoruchowym, wadami wrodzonymi, zaburzeniami różnicowania płci

 • pacjenci z podejrzeniem uwarunkowanych genetycznie chorób neurodegeneracyjnych i neurorozwojowych, polineuropatii dziedzicznych, encefalopatii padaczkowych

 • pacjenci z podejrzeniem zespołów rodzinnej predyspozycji nowotworowej, 

 • pary z niepowodzeniami rozrodu, niepłodnością, poronieniami nawracającymi.

Kontakt:

tel. rejestracja: +48 887 848 487

e-mail: nzoz.lodz@genos.com.pl 

Strona internetowa:  genos.com.pl 

Dodatkowe informacje: w trakcie rozszerzania działalności o udział w programach profilaktycznych opieki nad rodzinami z wysokim dziedzicznie uwarunkowaniem ryzykiem nowotworów 

 

4. Poradnia Genetyczna Genos w Strońsku

Umowa z NFZ:

 • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

 • Świadczenia Odrębnie Kontraktowane 

Adres: 98-161 Zapolice, Strońsko 20A

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Bogdan Kałużewski

Lekarze: 

 • Prof. dr hab. n. med. Bogdan Kałużewski – specjalista genetyki klinicznej, ginekologii i położnictwa, laboratoryjnej genetyki medycznej

 • Lek. Tadeusz Kałużewski – lekarz w trakcie specjalizacji z genetyki klinicznej 

Profil działalności poradni - konsultacje genetyczne i diagnostyka genetyczna:

 • pacjenci z podejrzeniem choroby uwarunkowanej genetycznie, podejrzeniem chorób rzadkich; w tym m.in. pacjenci z autyzmem, zespołami dysmorficznymi, niepełnosprawnością intelektualną, wadami wrodzonymi, opóźnionym rozwojem psychoruchowym, zaburzeniami różnicowania płci

 • pacjenci z podejrzeniem uwarunkowanych genetycznie chorób neurodegeneracyjnych i neurorozwojowych, polineuropatii dziedzicznych, encefalopatii padaczkowych

 • pacjenci z podejrzeniem zespołów rodzinnej predyspozycji nowotworowej

 • pary z niepowodzeniami rozrodu, niepłodnością, poronieniami nawracającymi

Kontakt:

tel. rejestracja: +48 698 931 312

e-mail: nzoz.stronsko@genos.com.pl

Strona internetowa:  genos.com.pl 

Dodatkowe informacje: w trakcie rozszerzania działalności o udział w programach profilaktycznych opieki nad rodzinami z wysokim dziedzicznie uwarunkowaniem ryzykiem nowotworów

 

Małopolskie

 

1. Poradnia Genetyczna Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Umowa z NFZ: Tak, zakres:

 • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

 • Świadczenia Odrębnie Kontraktowane 

 • Program Badań Prenatalnych – jako podwykonawca dla Kliniki Ginekologii

Adres: 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Mirosław Bik-Multanowski

Lekarze: 

 • Prof. dr hab. n. med. Mirosław Bik-Multanowski – specjalista genetyki klinicznej, specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej, specjalista pediatrii, specjalista pediatrii metabolicznej

 • Dr n. med. Artur Dobosz - specjalista genetyki klinicznej

 • Lek. med. Jolanta Fijak-Moskal - specjalista genetyki klinicznej, specjalista pediatrii

 • Dr n. med. Magdalena Janeczko - specjalista genetyki klinicznej, specjalista pediatrii

 • Lek. med. Katarzyna Końska - specjalista genetyki klinicznej 

Profil działalności poradni - konsultacje genetyczne i diagnostyka genetyczna:

 • dzieci i dorośli z podejrzeniem choroby uwarunkowanej genetycznie, w tym podejrzeniem lub rozpoznaniem chorób rzadkich; 

 • pacjenci z podejrzeniem nowotworów dziedzicznych; osoby z rodzin obciążonych nowotworami

 • pary z niepowodzeniami rozrodu, diagnostyka prenatalna (w ramach współpracy z Kliniką Ginekologii) 

Kontakt:

tel. rejestracja: 12 658 20 11 wew. 1043

e-mail: rejestracja05@usdk.pl 

Strona internetowa: www.szpitalzdrowia.pl

 

2. Poradnia Genetyczna, Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Janusz Ryś

Umowa z NFZ: Tak, zakres:

 • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

 • Świadczenia Odrębnie Kontraktowane 

Adres: 31-115 Kraków, ul. Garncarska 11

Lekarze: 

 • Dr n. med. Marek Bodzioch, specjalista genetyki klinicznej

 • Lek. med. Jolanta Fijak-Moskal, specjalista genetyki klinicznej

 • Dr. n. med. Marek Jasiówka, specjalista onkologii klinicznej

 • Dr. n. med. Katarzyna Końska, specjalista genetyki klinicznej

Profil działalności poradni - konsultacje genetyczne i diagnostyka genetyczna:

 • pacjenci z nowotworami dziedzicznymi

Kontakt:

tel. 12 634 80 00

 

Mazowieckie

1. Poradnia Genetyczna, Zakład Genetyki Medycznej, Instytut „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Umowa z NFZ:    Tak, zakres:

 • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
 • Świadczenia Odrębnie Kontraktowane 

Adres: 04-730 Warszawa. Al. Dzieci Polskich 20, Centrum Chorób Rzadkich, RA (Ośrodek Rehabilitacji), I piętro

Kierownik: dr n. med. Dorota Wicher

Lekarze: 

 • Prof. dr hab. n. med. Krystyna Chrzanowska – specjalista genetyki klinicznej, specjalista pediatrii

 • Dr hab. n. med. Agnieszka Madej-Pilarczyk – specjalista genetyki klinicznej, specjalista interny

 • Dr hab. n. med. Katarzyna Iwanicka-Pronicka – specjalista genetyki klinicznej, specjalista audiologii i foniatrii

 • Dr n. med. Dorota Wicher – specjalista genetyki klinicznej, specjalista pediatrii

 • Dr n. med. Piotr Iwanowski – specjalista genetyki klinicznej

 • Dr n. med. Agata Skórka – specjalista genetyki klinicznej, specjalista pediatrii, specjalista endokrynologii dziecięcej

 • Lek. Agata Cieślikowska – specjalista genetyki klinicznej

 • Lek. Justyna Pietrasik – specjalista pediatrii, w trakcie specjalizacji w dziedzinie genetyki klinicznej

 • Lek. Monika Kowalczyk – specjalista pediatrii, w trakcie specjalizacji w dziedzinie genetyki klinicznej

Profil działalności poradni - konsultacje genetyczne i diagnostyka genetyczna:

Diagnostyka dzieci i dorosłych obejmuje:

 • choroby uwarunkowane genetycznie, w szczególności zespoły dysmorficzne powstałe w wyniku nieprawidłowej embriogenezy,

 • genetyczne przyczyny wrodzonych wad rozwojowych (izolowanych i będących elementem zespołu),

 • genetyczne przyczyny zaburzeń wzrastania i dojrzewania,

 • genetyczne przyczyny zaburzeń determinacji i różnicowania płci,

 • genetyczne przyczyny niepełnosprawności intelektualnej / opóźnienia rozwoju psychoruchowego / opóźnienia rozwoju mowy,

 • genetycznie uwarunkowane choroby serca i układu krążenia, układu kostnego, nerek, narządów zmysłów, tkanki łącznej, choroby metaboliczne, choroby mitochondrialne,

 • genetyczne przyczyny niepłodności / niepowodzeń rozrodu (2 lub więcej poronienia samoistne, obumarcie ciąży, poród martwego płodu)

 • inne genetycznie uwarunkowane rzadkie choroby, m.in.: zespoły z nieprawidłowym piętnowaniem rodzicielskim, zespoły z niestabilnością chromosomową oraz dziedziczne choroby/zespoły nowotworowe występujące w populacji pediatrycznej. 

Kontakt:

tel. Sekretariat Poradni:  22 815 74 50 w godz. 13.00-15.00

e-mail: poradnia.genetyka@ipczd.pl

Strona internetowa: 

www.czd.pl/strony/dzialalnosc-kliniczna/poradnie/poradnia-genetyczna

Dodatkowe informacje: 

W celu umówienia wizyty pierwszorazowej należy dostarczyć do sekretariatu poradni (mailowo, listownie, osobiście) wypełniony formularz zapisów (dostępny na stronie poradni).

Od wielu lat diagnostyka prowadzona jest z wykorzystaniem nowoczesnych technik biologii molekularnej, w tym porównawczej hybrydyzacji genomowej do mikromacierzy (aCGH) oraz sekwencjonowania nowej generacji (NGS), w tym całoeksomowego (WES) i autorskiego panelu klinicznego dedykowanego populacji pediatrycznej (NGS1000+).

 

2. Poradnia Genetyczna, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie                                    

Umowa z NFZ:    Tak, zakres:

 • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

 • Świadczenia Odrębnie Kontraktowane 

 • Program Badań Prenatalnych 

Adres: Warszawa, ul. Kasprzaka 17A, Budynek polikliniki A, I piętro , pokój 144

Godziny przyjęć  pacjentów: Pn-Śr  8.30-14.30 Czw 8.30-18.00 Pt: 8.30-14.30

Kierownik: dr n med. Ewa Obersztyn    e-mail: ewa.obersztyn@imid.med.pl

Lekarze:

 • Dr n med. Artur Barczyk - specjalista genetyki klinicznej

 • Dr n. med. Natalia Braun- Walicka - specjalista genetyki klinicznej

 • Dr n med. Jennifer Castaneda - specjalista genetyki klinicznej

 • Dr n med. Maciej Geremek -  specjalista genetyki klinicznej i neurologii 

 • Dr n med. Jakub Klapecki - specjalista genetyki klinicznej 

 • lek. med. Monika Kugaudo - specjalista genetyki klinicznej i psychiatrii dzieci i młodzieży, w trakcie specjalizacji z pediatrii metabolicznej

 • Dr n med. Anna Kutkowska - Kaźmierczak- specjalista genetyki klinicznej i pediatrii

 • Dr n med. Ewa Obersztyn - specjalista genetyki klinicznej i pediatrii

 • Dr hab. n. med. Monika Szpotańska - specjalista genetyki klinicznej, ginekologii i położnictwa, w trakcie specjalizacji z perinatologii

 • Dr n med. Paweł Własienko - specjalista genetyki klinicznej

Profil działalności poradni - konsultacje genetyczne i diagnostyka genetyczna:

 • diagnostyka dzieci i dorosłych z podejrzeniem choroby uwarunkowanej genetycznie, w tym z podejrzeniem lub rozpoznaniem chorób rzadkich:

 • opóźnienie rozwoju psychoruchowego/niepełnosprawność intelektualna/opóźnienie rozwoju mowy/zaburzenia zachowania

 • zaburzenia za spektrum autyzmu

 • zespoły dysmorficzne/zespoły wad wrodzonych z cechami dysmorfii i zaburzeniami neurorozwojowymi

 • izolowane i mnogie wady wrodzone (jako element zespołu genetycznego)

 • zaburzenia wzrastania (w tym, zaburzenia uwarunkowane rodzicielskim piętnowaniem genomowym, dysplazje kostne, zespoły z grupy Rasopatii)

 • choroby związane z zaburzeniami zarastania szwów czaszkowych (kraniosteonzy)

 • choroby neurologiczne u dzieci (np. zaburzenia migracji neuronalnej, małogłowie)

 • choroby związane z zaburzeniami tkanki łącznej

 • wrodzone choroby skóry (genodermatozy np. rybia łuska, pęcherzowe oddzielanie naskórka (EB)

 • niedosłuch wrodzony izolowany/jako element zespołu genetycznego

 • zaburzenia dojrzewania płciowego/zaburzenia różnicowania płci

 • choroby metaboliczne, w tym mukowiscydoza, PKU, choroby trzustki

 • wybrane choroby neurologiczne wieku dorosłego: np. choroba Parkinsona o wczesnym początku/dystonie wrodzone

 • niepłodność małżeńska/niepowodzenia prokreacji (poronienia samoistne,  obumarcie ciąży, poród martwego płodu)

 • diagnostyka prenatalna – w ramach Programu Badań Prenatalnych 

Kontakt:

tel. sekretariat poradni genetycznej: 22 32 77 361, 22 32 77 362, 22 32 77 138  w godz. 11.00-14.00

e-mail: sekretariat.genetyki@imid.med.pl

tel. Centralna Rejestracja/Call Center: 22 32 77 050/051   Pn–Pt w godz.: 7:30 – 18:00   

e-mail: skierowania@imid.med.pl 

Strona internetowa:  www.zgm.imid.med.pl

Dodatkowe informacje: Jednostka specjalizuje się w diagnostyce i poradnictwie genetycznym w rodzinach z podejrzeniem choroby genetycznej. Oferta przeprowadzanych badań genetycznych obejmuje szeroki zakres pediatrii, neurologii dziecięcej, ginekologii, andrologii, dermatologii, chorób metabolicznych, chorób uwarunkowanych rodzicielskim piętnowaniem genomowym. Badania diagnostyczne prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych metod biologii molekularnej, w tym porównawczej hybrydyzacji genomowej do mikromacierzy  aCGH) oraz sekwencjonowanie całoeksomowe (WES).

 

3. Poradnia Genetyczna Zakładu Genetyki Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Umowa z NFZ:    Tak, zakres:

 • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

 • Świadczenia Odrębnie Kontraktowane 

 • Program Badań Prenatalnych 

Adres: 

ul. Sobieskiego 9, 02-957, Warszawa

Kierownik: 

dr n. med. Karolina Ziora-Jakutowicz

Lekarze: 

 • Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Bednarska-Makaruk- specjalista genetyki klinicznej, specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej, lekarz chorób wewnętrznych

 • Dr n. med. Iwona Stępniak- specjalista genetyki klinicznej, specjalista neurologii

 • Lek. Dominika Szczęśniak- specjalista genetyki klinicznej 

 • Prof. dr hab. n. med. Jacek Zaremba- specjalista genetyki klinicznej, specjalista Neurologii

 • Dr n. med. Karolina Ziora-Jakutowicz- specjalista genetyki klinicznej

 

Profil działalności poradni - konsultacje genetyczne i diagnostyka genetyczna:

 • diagnostyka prenatalna 

 • choroby neurodegeneracyjne

 • choroby nerwowo-mięśniowe

 • hipercholesterolemia rodzinna

 • autyzm, padaczki dorosłych

 • zaburzenia rozwoju cielesno-płciowego

 • choroby rzadkie

 • pary z niepowodzeniami rozrodu 

Kontakt: 

Tel. rejestracja: 22 458 26 10

e-mail: poradniagenetyczna@ipin.edu.pl

Strona internetowa: 

https://genetyka.ipin.edu.pl/przykladowa-strona/pracownia-genetyki-klinicznej-z-poradnia-genetyczna/

 

4. Poradnia Genetyczna, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

Umowa z NFZ:    Tak, zakres:

 • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

 • Świadczenia Odrębnie Kontraktowane 

Adres: Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 63A, , parter

Godziny przyjęć: Pn-Pt 8-18

Kierownik Poradni Genetycznej: dr hab. n. med. Krzysztof Szczałuba 

Profil działalności Poradni: diagnostyka dzieci i dorosłych ze złożonymi zaburzeniami neurorozwojowymi, omówienie wyników badań wysokoprzepustowych w kontekście problemu u dziecka, specjalistyczna opieka nad dziećmi z wrodzonymi wadami rozwojowymi, opóźnieniem rozwoju oraz zaburzeniami zachowania lub zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

Kontakt:

tel. rejestracja:  22 460 80 00

Strona internetowa

https://uckwum.pl/dsk/przychodnia-specjalistyczna-dla-dzieci/

  

5. Poradnia Genetyczna Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach

Umowa z NFZ:    Tak, zakres:

 • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

 • Świadczenia Odrębnie Kontraktowane 

Adres: 

ul. Mokra 17, Kajetany k. Warszawy, 05-830 Nadarzyn

Godziny przyjęć  pacjentów: Pon: 8.30-16.00, Czw: 11.00-18.00, Pt: 9.00-15.30

Kierownik: 

Dr hab. n. med. Monika Ołdak, prof. IFPS

Lekarze: 

 • Dr hab. n. med. Monika Ołdak - specjalista genetyki klinicznej, specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej,

 • Dr hab. n. med. Małgorzata Bednarska-Makaruk - specjalista genetyki klinicznej, specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej, lekarz chorób wewnętrznych

 • Dr n. med. Iwona Stępniak- specjalista genetyki klinicznej, specjalista neurologii

Profil działalności poradni - konsultacje genetyczne i diagnostyka genetyczna:

 • diagnostyka dzieci i dorosłych z podejrzeniem genetycznie uwarunkowanych chorób narządu słuchu i równowagi (w szczególności niedosłuch izolowany, choroby rzadkie z niedosłuchem)

 • osoby z rodzin obciążonych chorobami genetycznie uwarunkowanymi pod kątem określenia statusu nosicielstwa

Kontakt: 

Tel. rejestracja: 22 356 03 01, 22 356 03 03

e-mail: rejestracja@ifps.org.pl

Strona internetowa: 

https://whc.ifps.org.pl/dzialalnosc/dzialalnosc-kliniczna/

Dodatkowe informacje: Jednostka specjalizuje się w diagnostyce i poradnictwie genetycznym osób z podejrzeniem genetycznie uwarunkowanych chorób narządu słuchu i równowagi. We współpracy krajowej i międzynarodowej prowadzi badania naukowe nad genetycznym tłem i mechanizmami molekularnymi prowadzącymi do powstania niedosłuchu. 

 

6. Poradnia Genetyczna Centrum Medyczne MedGen w Warszawie   

Umowa z NFZ:    Tak, zakres:

 • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

 • Świadczenia Odrębnie Kontraktowane 

Adres: 02-954 Warszawa, ul. Wiktorii Wiedeńskiej 9a

Profil działalności poradni - konsultacje genetyczne i diagnostyka genetyczna:

 • dzieci>2 r.ż. i dorośli z zaburzeniami nerwowo-rozwojowymi, w tym zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną, padaczką

 • dzieci>2 r.ż. i dorośli z chorobami nerwowo-mięśniowymi (np. dystrofie, miotonie, dystonie, SLA)

 • dzieci>2 r.ż. i dorośli z chorobami neurodegeneracyjnymi

 • dzieci>2 r.ż. i dorośli z podejrzeniem chorób metabolicznych, w tym chorób przemian lipidów

 • pacjenci z podejrzeniem cukrzycy monogenowej

 • dzieci>2 r.ż. i dorośli z podejrzeniem zespołu Marfana, Ehlersa-Danlosa, Loeyz-Dietsa i innych elastopatii

 • dzieci>2 r.ż. i dorośli z neurofibromatozami i fakomatozami 

 • dzieci i dorośli z podejrzeniem choroby uwarunkowanej genetycznie, w tym podejrzeniem lub rozpoznaniem chorób rzadkich; 

 • osoby z rodzin obciążonych nowotworami

 • osoby z rodzin obciążonych różnymi chorobami genetycznie uwarunkowanymi pod kątem określenia statusu nosicielstwa

 • pary z niepowodzeniami rozrodu

Kontakt:

tel. rejestracja: 501 377 150

e-mail: poradnia.genetyczna@medgen.pl bok@medgen.pl

Strona internetowa: https://medgen.pl 

 

7. Poradnia Genetyczna, Narodowy Instytut Onkologii Im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy

Adres: Warszawa Ursynów, Roentgena 5

Profil działalności poradni 

 • konsultacja pacjentów z podejrzeniem dziedzicznej predyspozycji do zachorowania na nowotwory złośliwe

Kierownik: lek. med. Dorota Nowakowska

Kontakt:

tel.: 22 546 29 35

 

Opolskie

1. Poradnia Genetyczna w Opolu

Umowa z NFZ:    Tak, zakres:

 • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

 • Świadczenia Odrębnie Kontraktowane 

Adres: Opole, ul. Tuwima 1

Kierownik: dr n. med. Agnieszka Stembalska 

Lekarze: 

 • dr n. med. Agnieszka Stembalska - specjalista genetyki klinicznej, specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej

 • dr n. med Agnieszka Tomaszewska - specjalista genetyki klinicznej, specjalista położnictwa i ginekologii

 • dr n. med Angelika Wawrzkiewicz-Witkowska - specjalista genetyki klinicznej, specjalista położnictwa i ginekologii

Profil działalności poradni - konsultacje genetyczne i szeroka diagnostyka genetyczna:

 • dzieci z zaburzeniem rozwoju, wadami wrodzonymi, niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, podejrzeniem/rozpoznaniem chorób genetycznych, w tym chorób rzadkich

 • dorośli z podejrzeniem choroby uwarunkowanej genetycznie, w tym podejrzeniem lub rozpoznaniem chorób rzadkich; 

 • pacjenci z podejrzeniem dziedzicznych predyspozycji do nowotworów; osoby z rodzin obciążonych nowotworami

 • pary z niepowodzeniami rozrodu (niepłodność, poronienia)

Kontakt:

tel. Rejestracja: 663 686 289, 797 109 606 

e-mail: poradniagenetyczna.opole@diag.pl 

Strona internetowa:   https://nowagenetyka.pl/poradnie-genetyczne/

 

 Podkarpackie

1. Poradnia Genetyczna w ramach Wielospecjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie 

Umowa z NFZ: Tak, zakres:

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Świadczenia Odrębnie Kontraktowane

Adres: 35-045 Rzeszów, ul. Hetmańska 21; II piętro p. 218

Lekarze: 

 • Doktor Maria Lassota – specjalista pediatrii

 • Dr n. med. Antoni Pyrkosz - specjalista genetyki klinicznej, specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej, pediatra, specjalista neonatologii

Profil działalności poradni - konsultacje genetyczne i diagnostyka genetyczna:

dzieci z zaburzeniem rozwoju - wadami wrodzonymi, niepełnosprawnością intelektualną w   tym spektrum autyzmu; dzieci i dorośli z podejrzeniem choroby uwarunkowanej genetycznie; pacjenci z podejrzeniem nowotworów dziedzicznych; osoby z rodzin obciążonych nowotworami, pary z niepowodzeniami rozrodu 

Kontakt: 

tel.:  178535282 wew.352, faks: 178629020, tel. 178611032, Centrala

e-mail: genetyka@spzoz1.rzeszow.pl

Strona internetowa: www.spzoz1.rzeszow.pl 

 

2. Poradnia Genetyczna przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

Umowa z NFZ: Tak, zakres:

 • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

 • Świadczenia Odrębnie Kontraktowane

Adres: 35-055 Rzeszów, ul. Fryderyka Chopina 2

Lekarze: 

 • Prof. dr hab. n. med. Jacek Gronwald - specjalista genetyki klinicznej, specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej, specjalista położnictwa i ginekologii

 • Doktor Andrzej Jasiewicz – specjalista diagnostyki laboratoryjnej, w trakcie specjalizacji z genetyki klinicznej

Profil działalności poradni - konsultacje genetyczne i diagnostyka genetyczna:

 • pacjenci z podejrzeniem nowotworów dziedzicznych

 • osoby z rodzin obciążonych nowotworami

 • pary z niepowodzeniami rozrodu

 • dzieci z zaburzeniem rozwoju - wadami wrodzonymi, niepełnosprawnością intelektualną w   tym spektrum autyzmu

 • dzieci i dorośli z podejrzeniem choroby uwarunkowanej genetycznie

Kontakt:

tel: 17 866 60 01

 

3. Poradnia Genetyczna przy Szpitalu Specjalistycznym Pro-Familia Tomasz Łoziński Spółka Komandytowa 

Umowa z NFZ: Tak, zakres:

 • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Adres: 35-302 Rzeszów, ul. Witolda 6b

Lekarze:

 • Dr n. med. Antoni Pyrkosz - specjalista genetyki klinicznej, specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej, specjalista pediatrii, specjalista neonatologii 

Profil działalności poradni - konsultacje genetyczne i diagnostyka genetyczna:

 • dzieci z zaburzeniem rozwoju- wadami wrodzonymi, niepełnosprawnością intelektualną w   tym spektrum autyzmu

 • dzieci i dorośli z podejrzeniem choroby uwarunkowanej genetycznie

 • pacjenci z podejrzeniem nowotworów dziedzicznych

 • osoby z rodzin obciążonych nowotworami, pary z niepowodzeniami rozrodu, diagnostyka prenatalna

Kontakt:

tel. do rejestracji:  17 773 57 00; 17 773 57 40

 

4. Poradnia Genetyczna przy Szpitalu Specjalistycznym w Brzozowie - Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza

Umowa z NFZ: Tak, zakres:

 • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

 • Świadczenia Odrębnie Kontraktowane

Adres: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18

Lekarze:

 • Prof. dr hab. n. med. Jacek Gronwald specjalista genetyki klinicznej, specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej, specjalista ginekologii i położnictwa

 • Lek. Andrzej Jasiewicz – specjalista diagnostyki laboratoryjnej, w trakcie specjalizacji z genetyki klinicznej

Profil działalności poradni - konsultacje genetyczne i diagnostyka genetyczna:

pacjenci z podejrzeniem nowotworów dziedzicznych; osoby z rodzin obciążonych nowotworami

Kontakt:

Telefon: 13 430 95 25

 

5. Poradnia Genetyczna – Podkarpackie Centrum Genetyczne – Oncogenlab 

Umowa z NFZ: Tak, zakres:

 • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna 

Adres: 35-615 Rzeszów, ul. Leszka Czarnego 4 D

Lekarze:

 • Dr. n. med. Romanowska-Pietrasiak – specjalista genetyki klinicznej, specjalista medycyny rodzinnej 

Profil działalności poradni - konsultacje genetyczne i diagnostyka genetyczna:

rodziny ze zwiększonym ryzykiem genetycznym, pary z niepowodzeniami rozrodu

Kontakt:

tel: (+48) 787961919 

e-mail: sekretariat@oncogenlab.pl

 

6. Szpital Specjalistyczny Pro Familia Poradnia Genetyczna  w Rzeszowie            

Adres: Rzeszów, ul. Witolda 6B 

Profil działalności poradni:

 • poradnictwo genetyczne dla pacjentów i ich rodzin

Lekarze: 

 • lek. Andrzej Jasiewicz

 • dr n. med. Antoni Pyrkosz, specjalista genetyki klinicznej, specjalista laboratoryjnej genetyki klinicznej, specjalista neonatologii, specjalista pediatrii I stopnia

Kontakt: 

tel. rejestracja: 17 773 57 00

 

Podlaskie

1. Poradnia Genetyczna, Podlaskie Centrum Medyczne „Genetics” w Białymstoku 

Umowa z NFZ:    Tak, zakres:

 • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

 • Świadczenia Odrębnie Kontraktowane 

 • Opieka nad rodzinami wysokiego dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i jajnika.

Adres: 15-224 Białystok, ul. Parkowa 14/84,

Kierownik: dr n. med. Ryszard Leśniewicz

Lekarze: 

 • lek. med. Klaudia Berk – rezydent w trakcie specjalizacji z genetyki klinicznej 

 • lek. med. Joanna Karwowska– rezydent w trakcie specjalizacji z genetyki klinicznej 

 • dr n. med. Ryszard Leśniewicz - specjalista genetyki klinicznej, specjalista ginekologii i położnictwa

 • dr n. med. Renata Posmyk - specjalista genetyki klinicznej 

Profil działalności poradni - konsultacje genetyczne i diagnostyka genetyczna:

 • dzieci z zaburzeniem rozwoju, wadami wrodzonymi, autyzmem

 • dzieci i dorośli z podejrzeniem choroby uwarunkowanej genetycznie, w tym podejrzeniem lub rozpoznaniem chorób rzadkich; 

 • pacjenci z podejrzeniem nowotworów dziedzicznych; osoby z rodzin obciążonych nowotworami

 • pary z niepowodzeniami rozrodu 

 • opieka nad rodzinami wysokiego dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i jajnika

Kontakt:

tel. rejestracja: 85 742 64 26

e-mail: genetics@genetics.com.pl 

Strona internetowa:  www.genetics.com.pl

 

2. Poradnia Genetyczna, Białostockie Centrum Onkologii

Umowa z NFZ:    Tak, zakres:

 • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

 • Opieka nad rodzinami wysokiego dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i jajnika

Adres: 15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 12

Kierownik BCO: mgr Magdalena Borkowska

Lekarze: 

 • lek. med. Joanna Karwowska– rezydent w trakcie specjalizacji z genetyki klinicznej 

 • dr n. med. Renata Posmyk - specjalista genetyki klinicznej 

Profil działalności poradni - konsultacje genetyczne i diagnostyka genetyczna:

 • pacjenci z podejrzeniem/rozpoznanym nowotworów dziedzicznych;

 • osoby z rodzin obciążonych nowotworami

 • opieka nad rodzinami wysokiego dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i jajnika.

Kontakt:

tel. Call Center 85 66 46 888

e-mail: bco@onkologia.bialystok.pl

Strona internetowa:  www.onkologia.bialystok.pl/

 

 Pomorskie

1. Poradnia Genetyczna, Centrum Chorób Rzadkich, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Adres: Gdańsk, ul. Dębinki 7 bud. nr 4, parter

Umowa z NFZ:    Tak

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Beata S. Lipska-Ziętkiewicz

Lekarze: 

 • Prof. dr hab. n. med. Jolanta Wierzba

 • Prof. dr hab. n. med. Beata S. Lipska-Ziętkiewicz

 • Dr n med. Aleksandra Gintowt-Chakour

 • Lek. Ewa Kaczorowska

 • Dr n. med. Karolina Śledzińska

Profil działalności poradni - konsultacje genetyczne i diagnostyka genetyczna:

 • choroby uwarunkowane genetycznie lub o przypuszczalnie genetycznej etiologii (w tym choroby o niewyjaśnionej etiologii występujące rodzinnie);

 • wady wrodzone oraz zespoły wad rozwojowych; 

 • opóźnienie rozwoju psychomotorycznego, niepełnosprawność intelektualna; 

 • nowotwory uwarunkowane genetycznie, obciążenie rodzinne chorobami nowotworowymi; 

 • zaburzenia determinacji płci i rozwoju płciowego; 

 • obciążenie rodzinne chorobami o pewnej lub przypuszczalnej etiologii genetycznej oraz chorobami uwarunkowanymi  wieloczynnikowo; 

 • niepowodzenia rozrodu (poronienia -  dwa lub więcej, niepłodność, martwy poród, zgon dziecka w okresie okołoporodowym);

 • konsultacje przed planowaną ciążą dla osób z grup ryzyka

Kontakt: 

tel. rejestracja: 58 349 27 56,  58 349 29 48

email: porgen@uck.gda.pl

tel. Rejestracja: 58 727 05 05

rejestracja@uck.gda.pl

Strona internetowa: https://uck.pl/jednostki-szpitala/poradnie-dla-dzieci/poradnia-genetyczna.html

 

Śląskie

 

1. Poradnia Genetyczna, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II, SPSK nr 6 w Katowicach

Adres: 40-752 Katowice, ul. Medyków 16

Umowa z NFZ:    Tak, zakres:

 • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
 • Świadczenia Odrębnie Kontraktowane 

Adres:  ul. Medyków 16, 40-752 Katowice, Ip. pok. 5 

Kierownik Zespołu Poradni Specjalistycznych: dr hab. n med. Ewa Emich-Widera 

Lekarze           

 • Dr n med. Małgorzata Lisik, specjalista pediatrii i genetyki klinicznej 

 • Dr n med. Jacek Pilch, specjalista pediatrii i genetyki klinicznej

Profil działalności poradni- konsultacje genetyczne i diagnostyka genetyczna:: 

 • dzieci z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego

 • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem

 • dzieci z wadami wrodzonymi

 • dzieci z chorobami neurodegeneracyjnymi, nerwowo-mięśniowymi

 • dzieci z zaburzeniami identyfikacji płci

 • dzieci z chorobami serca, wątroby, trzustki i nerek 

Kontakt:

Rejestracja na pierwszą wizytę tylko osobiście.

Rejestracja na kolejne wizyty kontrolne osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich w godzinach pracy rejestracji, telefonicznie lub mailowo. 

tel. Call Center:  32 207 1777 Pn-Pt 8-14:30

e-mail: zps@gczd.katowice.pl

Strona internetowa:  erejestracja.gczd.katowice.pl

 

Warmińsko-Mazurskie

 

1. Poradnia Genetyczna, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. Dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie

Umowa z NFZ:   Tak, zakres:

   Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

   Świadczenia Odrębnie Kontraktowane 

Adres: 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18a 

Godziny przyjęć: Pn 10-14, Wt 9-15, Śr 9-13, Czw 11-16  

Lekarze

 • lek. Aneta Lebiedzińska – specjalista genetyki klinicznej, specjalista onkologii klinicznej
 • dr n. med. Małgorzata Pawłowicz- specjalista pediatrii, specjalista neurologii dziecięcej, specjalista genetyki klinicznej
 • lek. Grażyna Sorbaj – Sucharska- specjalista pediatrii, specjalista genetyki klinicznej

Profil działalności poradni - konsultacje genetyczne i diagnostyka genetyczna:

 • dzieci z zaburzeniem rozwoju, wadami wrodzonymi, autyzmem
 • dzieci i dorośli z podejrzeniem choroby uwarunkowanej genetycznie,  w tym podejrzeniem lub rozpoznaniem chorób rzadkich
 • pary z niepowodzeniami rozrodu
 • nowotwory dziedziczne wieku dziecięcego 

Kontakt:

tel.: rejestracja: +48 895337882

e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl 

Strona internetowa:  www.wss.olsztyn.pl

Dodatkowe informacje:

 

 

Wielkopolskie

1. Poradnia Genetyczna, Centra Genetyki Medycznej GENESIS Sp. z o.o.

Umowa z NFZ:    Tak, zakres:

 • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
 • Świadczenia Odrębnie Kontraktowane

Adres: ul. 60-529 Poznań Jana H. Dąbrowskiego 77A9. piętro Nobel Tower

Godziny przyjęć: Pn-Czw 8-18, Pt. 8-16

Kierownik Poradni Genetycznej: Prof.dr hab.n.med. Aleksander Jamsheer

Prezes Zarządu: Prof. dr hab. n. med. Aleksander Jamsheer

Lekarze:

 • Dr n. med. Magdalena             Badura - Stronka - specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej, specjalista w dziedzinie neurologii                                                                             

 • Dr Karolina Biel - lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z genetyki klinicznej

 • Dr n. med. Justyna Borucka - specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej

 • Dr Renata Glazar - specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej, Specjalista w dziedzinie pediatrii                                                       

 • Dr n. med. Karolina Gruca - Stryjak - specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej, Specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii                                               

 • Dr Adam Hirschfeld - Lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z genetyki klinicznej, Specjalista w dziedzinie neurologii                                                                             

 • Prof. dr hab. n. med. Aleksander Jamsheer - specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej, Specjalista w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej

 • Prof. dr hab. n. med. Maciej Krawczyński  - specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej, Specjalista w dziedzinie okulistyki

 • Prof. dr hab. n. med. Anna Latos - Bieleńska - specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej, Specjalista w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej                                                     
 • Prof. UMP dr hab. n. med. Anna Materna - Kiryluk - specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej, Specjalista w dziedzinie pediatrii                                                       

 • Dr n. med. Karolina Matuszewska - specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej

 • Dr n. med. Marzena Wiśniewska        - specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej, Specjalista w dziedzinie pediatrii                                                       

 • Dr Danuta Wolnik-Brzozowska - specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej, Specjalista w dziedzinie pediatrii                                                       

 • Dr Marta Wójcik- specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej

Profil działalności poradni- konsultacje genetyczne i diagnostyka genetyczna:

 • diagnostyka par z niepowodzeniami rozrodu, poronień
 • diagnostyka  wad wrodzonych, dystrofii, opóźnień rozwoju oraz autyzmu
 • diagnostyka  rzadkich chorób genetycznych
 • diagnostyka  nowotworowa

Kontakt: 

tel. Centralna rejestracja: 61 62 63 436

tel. Infolinia: 601 305 306

e-mail: cgm@genesis.pl

Strona internetowa: www.genesis.pl

 Dodatkowe informacje:

Osoba do kontaktu: mgr Aneta Walkowiak – Dyrektor Zarządzający

Oferta przeprowadzanych badań obejmuje szeroki zakres onkologii, ginekologii, andrologii, pediatrii, okulistyki i neurologii.

 

Zachodniopomorskie

1. Poradnia Genetyczna, PSK nr 2, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 

Umowa z NFZ:   

 • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
 • Świadczenia Odrębnie Kontraktowane 

Adres: al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin, budynek XX, piętro -1

Godziny przyjęć: Pn 8:30-15, Wt 10-15, Śr 8-14

Kierownik: dr n med. Aleksandra Pietrzyk

Lekarze: 

 • Dr n med Aleksandra Pietrzyk – lekarz, specjalista genetyki klinicznej, diagnosta laboratoryjny

Profil działalności poradni- konsultacje genetyczne dla dzieci i dorosłych w zakresie:

 • wad wrodzonych
 • zaburzeń neurorozwojowych
 • niepełnosprawności intelektualnej, autyzmu, 
 • chorób rzadkich 
 • niepowodzeń rozrodu
 • zaburzeń determinacji płci
 • obciążeń rodzinnych chorobami o znanych lub przypuszczalnych uwarunkowaniach genetycznych
 • diagnostyki prenatalnej i prekoncepcyjnej
 • konsultacje genetyczne dla Poradni Badań Prenatalnych.

Kontakt:

tel. rejestracja: 91 466 11 87

Rejestracja online:  https://e-rejestracja.spsk2-szczecin.pl

e-mail: por.genetyczna@spsk2-szczecin.pl

Strona internetowa:  https://spsk2-szczecin.pl/page/70

Dodatkowe informacje: 

Poradnia Genetyczna SPSK-2 wykonuje badania genetyczne niezwiązane z chorobami nowotworowymi.