Ośrodki Eksperckie Chorób Rzadkich

Ośrodki eksperckie dla chorób rzadkich prowadzą pacjentów, którzy mają rozpoznaną chorobę rzadką zgodną z profilem danego ośrodka eksperckiego. Również prowadzą diagnostykę chorób rzadkich, w tym diagnostykę genetyczną u pacjentów, u których jeszcze nie postawiono rozpoznania, ale jest podejrzenie choroby rzadkiej zgodnej z profilem danego ośrodka eksperckiego. Ośrodki eksperckie będą miały uprawnienia do nadawania kodów ORPHA (sposób kodowania opracowany dla chorób rzadkich).

Lista obejmuje krajowe ośrodki eksperckie, które są jednocześnie w sieci europejskiej. W miarę powoływania nowych ośrodków eksperckich, lista będzie aktualizowana. Liczba ośrodków eksperckich będzie zwiększana, jednak zależnie od liczby chorych na daną chorobę rzadką. W chorobach ultrarzadkich może to być jeden ośrodek ekspercki na kraj.

Do ośrodka eksperckiego kieruje lekarz POZ lub lekarz specjalista.

 

Mapa Ośrodków Eksperckich Chorób Rzadkich

L.p. Nazwa Miejscowość Adres Kontakt
Wczytywanie danych....