Polityka prywatności

Administrator Twoich danych osobowych

Administratorem danych jest Centrum e-Zdrowia, mający siedzibę w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A.

Dane kontaktowe Administratora

Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail biuro@cez.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Dane kontaktowe Inspektora Danych osobowych

Centrum e-Zdrowia wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iod@cez.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania, podstawa prawna oraz zakres przetwarzanych danych

Dane są przetwarzane w celach statystycznych, umożliwiających poprawę działania produktów usług.

Dane są przetwarzane również w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na marketingu własnych produktów i usług, a w przypadku wyraźnej zgody – także produktów i usług firm współpracujących z Administratorem.

Pliki cookies

Serwis gromadzi w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies. Operator Serwisu informuje, iż pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies są wykorzystywane do tworzenia statystyk umożliwiających lepsze dostosowanie witryny do działań użytkowników, ulepszania jej struktury i zawartości.

webstat.cez.gov.pl

Ta strona internetowa korzysta z analityki webstat.cez.gov.pl, usługi analizy internetowej utrzymywanej przez Centrum e-Zdrowia. Aplikacja webstat.cez.gov.pl używa plików cookies. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z tej strony są przesyłane na serwer webstat.cez.gov.pl w infrastrukturze informatycznej Centrum e-Zdrowia. Twój adres IP zostanie skrócony w celu jego anonimizacji.

Przeglądarki internetowe (oprogramowanie Użytkownika Serwisu) domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookies, Użytkownik Serwisu zawsze może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików cookies. Aplikacja webstat.cez.gov.pl respektuje nagłówek http „Do Not Track”, którego działanie można bliżej poznać pod adresem http://mzl.la/WL6fUP.  

Okres przechowywania danych  

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe mogą być przechowywane na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze lub do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń, w zależności, który termin jest dłuższy. W przypadku zawarcia z Administratorem umowy (np. w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną) dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a jeśli jest to uzasadnione - do upływu terminów przedawnienia wynikających z niej roszczeń.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania i usunięcia.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) 
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa 
Telefon: 22 531 03 00

Źródło pochodzenia danych osobowych

Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą i zostały udostępnione celem nawiązania kontaktu.

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale warunkowało możliwość podjęcia działań przez Administratora danych. Dane zbierane w ramach serwisu służą do zapewnienia określonych usług naszym Użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony serwisu.