Druki do pobrania

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)

Celem ustawy „Za życiem” jest uregulowanie w sposób kompleksowy wsparcia dla kobiet w ciąży i rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych, a także dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Dowiedz się więcej na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej lub na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia

Ustawa "Za życiem" pobierz

Program "Za życiem"

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjęty uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 1250, z późn. zm.)

Niepełnosprawność

Niepełnosprawność - czym jest, orzecznictwo, wnioski, druki

Dowiedz się więcej na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób

Niepełnosprawnych

Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030 Dowiedz się więcej

Świadczenie wspierające Dowiedz się więcej