Rada Naukowa do spraw Platformy Informacyjnej Choroby Rzadkie

 26.05.2022 Minister Zdrowia Adam Niedzielski powołał Radę Naukową Platformy Informacyjnej „Choroby Rzadkie”. 

Celem powołania Rady Naukowej jest wsparcie merytoryczne Ministra w zakresie tworzenia Platformy Informacyjnej „Choroby Rzadkie”. Zadaniem Rady jest  określenie zakresu informacji i funkcjonalności Platformy oraz nadzór merytoryczny nad prowadzeniem Platformy Informacyjnej „Choroby Rzadkie” i zamieszczanymi na niej treściami.


Przewodniczący:

prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk - Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Członkowie:

  • prof. dr hab. n. med. Robert Śmigiel - Zakład Pediatrii i Chorób Rzadkich, Katedra Pediatrii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka,
  • Stanisław Maćkowiak - Prezes Federacji Pacjentów Polskich,
  • Jacek Sztajnke - Przedstawiciel Fundacji Pacjentów Parent Project Polska,
  • dr Maria Libura - Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
  • prof. dr hab. n. med. Piotr Milkiewicz - Kierownik Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,