Zaopatrzenie w wyroby medyczne

W ramach określonych limitów i ubezpieczenia zdrowotnego można ubiegać się o refundację zakupu wyrobów medycznych. Sprawdź, jak to zrobić https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/zlecenia-na-wyroby-medyczne

Szczegółowy wykaz wyrobów medycznych wraz z kwotami refundacji i okresami ich użytkowania znajdziesz w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Więcej informacji o wyrobach medycznych znajdziesz na stronie Ministerstwa Zdrowia oraz na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.